POSDRU/18/1.2/G/28682 – Cooperare inter-universitară pentru dezvoltarea de cursuri şi programe de masterat de calitate în domeniul Evaluării de Programe şi Politici Publice

Program de finanţare POS DRU
Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.2 Calitate în învăţământul superior
Cod proiect POSDRU/18/1.2/G/28682
Perioada de implementare 01.11.2011 – 31.10.201
Titlul Cooperare inter-universitară pentru dezvoltarea de cursuri şi programe de masterat de calitate în domeniul Evaluării de Programe şi Politici Publice
Solicitant Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative
Responsabil de proiect din partea UBB Prof. univ. dr. Adrian. IVAN
Website-ul proiectului http://www.scoaladeevaluare.ro/