POSDRU/56/1.2/S/31541 – Modernizarea educaţiei academice prin introducerea unui sistem informatic pentru managementul universităţilor româneşti – SIMUR

Program de finanţare POS DRU
Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.2 Calitate în învăţământul superior
Cod proiect

POSDRU/56/1.2/S/31541

Perioada de implementare 01.10.2009 – 30.09.2012
Titlul Modernizarea educaţiei academice prin introducerea unui sistem informatic pentru managementul universităţilor româneşti – SIMUR
Solicitant ASE Bucureşti
Responsabil de proiect din partea UBB Prof. univ. dr. Ştefan NIŢCHI
Website-ul proiectului http://www.project-simur.ase.ro/