POSDRU/86/1.2/S/58160 – Sistem colaborativ integrat bazat pe cunoştinţe pentru îmbunătăţirea managementului universităţilor economice, în contextul noului Cadru Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior

Program de finanţare POS DRU
Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.2 Calitate în învăţământul superior
Cod proiect

POSDRU/86/1.2/S/58160

Perioada de implementare 01.07.2010 – 30.06.2013
Titlul Sistem colaborativ integrat bazat pe cunoştinţe pentru îmbunătăţirea managementului universităţilor economice, în contextul noului Cadru Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior
Solicitant ASE Buc.
Responsabil de proiect din partea UBB Prof. dr. Dumitru MATIŞ
Website-ul proiectului http://www.simce.ase.ro/