POSDRU/86/1.2/S/57462 – Optimizarea procesului de inserţie a absolvenţilor din domeniul geografie pe piaţa forţei de muncă

Program de finanţare POS DRU
Axa prioritară

AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere

Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea

DMI 1.2 Calitate în învăţământul superior

Cod proiect

POSDRU/86/1.2/S/57462

Perioada de implementare 01.09.2010 – 31.08.2013
Titlul

Optimizarea procesului de inserţie a absolvenţilor din domeniul geografie pe piaţa forţei de muncă

Solicitant Universitatea Bucureşti
Responsabil de proiect din partea UBB Prof. dr. Dănuţ PETREA
Website-ul proiectului http://geoinsert.fstr.unibuc.ro/