POSDRU/86/1.2/S/58717 – Definirea calificării de psiholog şi a descriptorilor sectoriali de învăţare, în vederea adaptării programelor de master în psihologie la nevoile pieţei muncii din România

Program de finanţare

POS DRU

Axa prioritară

AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere

Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea

DMI 1.2 Calitate în învăţământul superior

Cod proiect

POSDRU/86/1.2/S/58717

Perioada de implementare 02.12.2010 – 30.11.2013

Titlul

Definirea calificării de psiholog şi a descriptorilor sectoriali de învăţare, în vederea adaptării programelor de master în psihologie la nevoile pieţei muncii din România

Solicitant

Univ. Buc.

Responsabil de proiect din partea UBB

Prof. univ. dr.  Adrian OPRE

Website-ul proiectului http://www.calificari-psiholog.ro/default.aspx