POSDRU/86/1.2/S/61959 – Comunitate universitară pentru managementul calităţii în învăţământul superior

Program de finanţare

POS DRU

Axa prioritară

AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere

Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea

DMI 1.2 Calitate în învăţământul superior

Cod proiect

POSDRU/86/1.2/S/61959

Perioada de implementare 02.12.2010 – 31.11.2013

Titlul

Comunitate universitară pentru managementul calităţii în învăţământul superior

Solicitant

Univ. Al. I. Cuza, Iaşi

Responsabil de proiect din partea UBB

Prof. univ. dr.  Andrei MĂRCUŞ

Website-ul proiectului http://qa.ubbcluj.ro/comunitate_61959/index.php