POSDRU/86/1.2/S/64075 – Universitate pentru viitor în societatea comunicării

Program de finanţare

POS DRU

Axa prioritară

AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere

Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea

DMI 1.2 Calitate în învăţământul superior

Cod proiect

POSDRU/86/1.2/S/64075

Perioada de implementare 03.01.2011 – 31.12.2014

Titlul

Universitate pentru viitor în societatea comunicării

Solicitant

Universitatea Bucureşti

Responsabil de proiect din partea UBB

Prof. dr. Ilie RAD

Website-ul proiectului

http://old.fjsc.ro/uvsc//index.php/