POSDRU/86/1.2/S/56283 – Managementul comunicării cu alumnii pentru instituţii de învăţământ superior din România

Program de finanţare

POS DRU

Axa prioritară

AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere

Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea

DMI 1.2 Calitate în învăţământul superior

Cod proiect

POSDRU/86/1.2/S/56283

Perioada de implementare 01.08.2010 – 31.08.2013
Titlul

Managementul comunicării cu alumnii pentru instituţii de învăţământ superior din România

Solicitant

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

Responsabil de proiect din partea UBB

Prof. univ. dr. Andrei MĂRCUŞ

Website-ul proiectului

http://www.comunicare-alumni.ro/