POSDRU/86/1.2/S/54956 – Program multi-regional de studii masterale în domeniul eActivităţi

Program de finanţare

POS DRU

Axa prioritară

AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere

Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea

DMI 1.2 Calitate în învăţământul superior

Cod proiect

POSDRU/86/1.2/S/54956

Perioada de implementare 01.10.2010 – 30.09.2013
Titlul

Program multi-regional de studii masterale în domeniul eActivităţi

Solicitant

Universitatea Tehnică din Cluj Napoca

Responsabil de proiect din partea UBB

Conf. univ. dr. Alexandru CHIŞ

Website-ul proiectului

http://193.226.17.4/