POSDRU/86/1.2/S/53202 – Competenţe avansate – profesionale şi de cercetare – în managementul riscului internaţional

Program de finanţare

POS DRU

Axa prioritară

AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere

Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea

DMI 1.2 Calitate în învăţământul superior

Cod proiect

POSDRU/86/1.2/S/53202

Perioada de implementare 01.02.2011 – 31.03.2014
Titlul

Competenţe avansate – profesionale şi de cercetare – în managementul riscului internaţional

Solicitant

ASE Bucureşti

Responsabil de proiect din partea UBB

Prof. univ. dr. Mihaela LUŢAŞ

Website-ul proiectului http://managementulriscului.ase.ro/