POSDRU/86/1.2/S/64088 – Program de formare a competenţelor de cercetare şi profesionale pentru masteranzii din domeniul ştiinţelor sociale

Program de finanţare

POS DRU

Axa prioritară

AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere

Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea

DMI 1.2 Calitate în învăţământul superior

Cod proiect

POSDRU/86/1.2/S/64088 

Perioada de implementare 01.04.2011 – 31.03.2014

Titlul

Program de formare a competenţelor de cercetare şi profesionale pentru masteranzii din domeniul ştiinţelor sociale

Solicitant

Univ. Buc.

Responsabil de proiect din partea UBB

Prof. univ. dr.  Dan CHIRIBUCĂ

Website-ul proiectului http://sas.unibuc.ro/index.pl/mesajul_decanului_ro/