POSDRU/57/1.3/S/26646 – Formare continuă de tip blended learning pentru cadrele didactice universitare

Program de finanţare POS DRU
Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.3 Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională
Cod proiect

POSDRU/57/1.3/S/26646

Perioada de implementare 01.11.2009 – 31.10.2012
Titlul Formare continuă de tip blended learning pentru cadrele didactice universitare
Solicitant Univ. Buc.
Responsabil de proiect din partea UBB Prof. univ. dr. Adrian OPRE
Website-ul proiectului http://www.competenteincomunicare.ro/