POSDRU/57/1.3/S/32629 – Formarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru noi oportunităţi de dezvoltare în carieră

Program de finanţare POS DRU
Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.3 Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională
Cod proiect

POSDRU/57/1.3/S/32629

Perioada de implementare 01.01.2010 – 31.11.2012
Titlul Formarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru noi oportunităţi de dezvoltare în carieră
Solicitant Unitatea de Management a proiectelor pentru Învăţământul preuniversitar
Responsabil de proiect din partea UBB Prof. univ. dr. Adrian OPRE
Website-ul proiectului http://proiecte.pmu.ro/web/conversii/prima_pagina