POSDRU/57/1.3/S/33894 – Formarea competenţelor personalului didactic pentru promovarea stării de bine a copiilor în şcoală

Program de finanţare POS DRU
Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.3 Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională
Cod proiect POSDRU/57/1.3/S/33894
Perioada de implementare 01.02.2011 – 31.01.2014
Titlul Formarea competenţelor personalului didactic pentru promovarea stării de bine a copiilor în şcoală
Solicitant Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Responsabil de proiect din partea UBB Prof. univ. dr. Adriana BĂBAN