POSDRU/87/1.3/S/63169 – Competenţe în comunicare – performanţă în educaţie

Program de finanţare POS DRU
Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.3 Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională
Cod proiect POSDRU/87/1.3/S/63169
Perioada de implementare 01.10.2010 – 30.09.2013
Titlul Competenţe în comunicare – performanţă în educaţie
Solicitant Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică I.L. Caragiale
Responsabil de proiect din partea UBB Prof. dr. Daniel DAVID
Website-ul proiectului http://www.competenteincomunicare.ro/