POSDRU/87/1.3/S/63709 – Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învăţământul superior

Program de finanţare

POS DRU

Axa prioritară

AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere

Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea

DMI 1.3 Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională

Cod proiect

POSDRU/87/1.3/S/63709

Perioada de implementare 01.11.2010 – 31.10.2013

Titlul

Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învăţământul superior

Solicitant

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Responsabil de proiect din partea UBB

Prof. univ. dr. Muşata Bocoş

Website-ul proiectului https://sites.google.com/site/posdrudidactica/home