POSDRU/88/1.5/S/59410 – Burse doctorale pentru performanţă în cercetare la nivel european (EURODOC)

Program de finanţare POS DRU
Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.5 Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării
Cod proiect POSDRU/88/1.5/S/59410
Perioada de implementare 01.03.2010 – 27.02.2013
Titlul Burse doctorale pentru performanţă în cercetare la nivel european (EURODOC)
Responsabil de proiect din partea UBB Prof. dr. Alexandru Ozunu