POSDRU/107/1.5/S/79407 – Studii doctorale performante europene în cercetare şi inovare – CUANTUMDOC

Program de finanţare POS DRU
Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.5 Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării
Cod proiect POSDRU/107/1.5/S/79407
Perioada de implementare 02.12.2010 – 31.11.2013
Titlul Studii doctorale performante europene în cercetare şi inovare – CUANTUMDOC
Responsabil de proiect din partea UBB Prof. dr. Alexandru Ozunu