POSDRU/89/1.5/S/49944 – Dezvoltarea capacităţii de inovare şi creşterea impactului cercetării prin programe post-doctorale

Program de finanţare POS DRU
Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.5 Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării
Cod proiect POSDRU/89/1.5/S/49944
Perioada de implementare 01.06.2010 – 31.05.2013
Titlul Dezvoltarea capacităţii de inovare şi creşterea impactului cercetării prin programe post-doctorale