POSDRU/86/1.2/S/64088 – Program de formare a competenţelor de cercetare şi profesionale pentru masteranzii din domeniul ştiinţelor sociale

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.2 Calitate în învăţământul superior Cod proiect POSDRU/86/1.2/S/64088  Perioada de implementare 01.04.2011 …

POSDRU/57/1.3/S/26646 – Formare continuă de tip blended learning pentru cadrele didactice universitare

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.3 Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională Cod proiect POSDRU/57/1.3/S/26646 Perioada …

POSDRU/57/1.3/S/32629 – Formarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru noi oportunităţi de dezvoltare în carieră

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.3 Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională Cod proiect POSDRU/57/1.3/S/32629 Perioada …

POSDRU/57/1.3/S/33894 – Formarea competenţelor personalului didactic pentru promovarea stării de bine a copiilor în şcoală

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.3 Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională Cod proiect POSDRU/57/1.3/S/33894 Perioada …

POSDRU/87/1.3/S/63169 – Competenţe în comunicare – performanţă în educaţie

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.3 Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională Cod proiect POSDRU/87/1.3/S/63169 Perioada …

POSDRU/87/1.3/S/63709 – Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învăţământul superior

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.3 Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională Cod proiect POSDRU/87/1.3/S/63709 Perioada …

POSDRU/88/1.5/S/59410 – Burse doctorale pentru performanţă în cercetare la nivel european (EURODOC)

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.5 Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării Cod proiect POSDRU/88/1.5/S/59410 Perioada de …

POSDRU/107/1.5/S/79407 – Studii doctorale performante europene în cercetare şi inovare – CUANTUMDOC

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.5 Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării Cod proiect POSDRU/107/1.5/S/79407 Perioada de …

POSDRU/89/1.5/S/49944 – Dezvoltarea capacităţii de inovare şi creşterea impactului cercetării prin programe post-doctorale

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.5 Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării Cod proiect POSDRU/89/1.5/S/49944 Perioada de …

POSDRU/89/1.5/S/63663 – Reţea transnaţională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea ştiinţei. Construcţie instituţională (şcoală postdoctorală) şi program de burse (CommScie)

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 1 Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 1.5 Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării Cod proiect POSDRU/89/1.5/S/63663 Perioada de …