Program postuniversitar în Managementul Administraţiei Publice

Axa prioritară AP 1 Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice

Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea

DMI 1.3 Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale

Cod proiect PO DCA
Perioada de implementare 08.04.2009 – 08.02.2011
Titlul Program postuniversitar în Managementul Administraţiei Publice
Director de proiect Conf. dr. Dacian DRAGOŞ
Website-ul proiectului http://apubb.ro/ppmap/