POSDRU/159/1.5/G/133391 – Programe doctorale şi post-doctorale de excelenţă pentru formarea de resurse umane înalt calificate pentru cercetare în domeniile ştiinţelor vieţii, mediului şi pământului

Program de finanţare POS DRU
Axa prioritară

AP 1 Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere

Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea

DMI 1.5 Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării

Cod proiect

POSDRU/159/1.5/G/133391

Perioada de implementare 08.04.2014 – 07.12.2015
Titlul Programe doctorale şi post-doctorale de excelenţă pentru formarea de resurse umane înalt calificate pentru cercetare în domeniile ştiinţelor vieţii, mediului şi pământului
Solicitant Univ. Bucureşti
Coordonator proiect din partea UBB Prof. dr. Sorin FILIPESCU