POSDRU/159/1.5/G/137750 – Programe doctorale și postdoctorale suport pentru creșterea competitivității cercetării în domeniul științelor exacte

Program de finanţare POS DRU
Axa prioritară

AP 1 Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere

Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea

DMI 1.5 Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării

Cod proiect

POSDRU/159/1.5/G/137750

Perioada de implementare 08.04.2014 – 07.12.2015
Titlul Programe doctorale și postdoctorale suport pentru creșterea competitivității cercetării în domeniul științelor exacte
Solicitant Univ. Al. I. Cuza, Iaşi
Coordonator proiect din partea UBB Prof. dr. Luminiţa SILAGHI-DUMITRESCU