POSDRU/156/1.2/G/134518 – Asigurarea competenţelor corespunzătoare cerinţelor pieţei muncii prin programe de studii de excelenţă cu dimensiune internaţională

Program de finanţare POS DRU
Axa prioritară

AP 1 Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere

Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea

DMI 1.2 Calitate în învățământul superior

Cod proiect

POSDRU/156/1.2/G/134518

Perioada de implementare 14.05.2014 – 13.12.2015
Titlul Asigurarea competenţelor corespunzătoare cerinţelor pieţei muncii prin programe de studii de excelenţă cu dimensiune internaţională
Solicitant Univ. Româno-Americană, Bucureşti
Coordonator proiect din partea UBB Conf. dr. Ioan NISTOR