Digitizarea documentelor medievale din arhivele naţionale ale României

Program de finanţare PA16/RO12 Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural
Perioada de implementare 19.12.2014 – 30.04.2016
Titlul Digitizarea documentelor medievale din arhivele naţionale ale României
Solicitant Universitatea Bucureşti
Coordonator proiect din partea UBB Conf. dr. Ionuț COSTEA
Website-ul proiectului http://www.arhivaistorica.ro/