CONNECT – Construirea rețelei de Specialiști în Consilierea Traumei

Program de finanţare RO 20 “Violenta domestica si violenta bazata pe deosebirea de sex”
Apel Activități de formare profesională a specialiștilor care activează în domeniul violenței
Titlul  CONNECT – Construirea rețelei de Specialiști în Consilierea Traumei 
Solicitant Universitatea Transilvania din Brașov
Coordonator proiect din partea UBB

Conf. dr. ANTAL Imola