Când viața cotidiana devine patrimoniu UNESCO. Scanarea, restaurarea digitală și contextualizarea artefactelor dacice din Munții Orăștiei

Program de finanţare PA16/RO12 Conservarea și revitalizarea patrimoniului cultural și natural (Proiecte mari)
Perioada de implementare 18.02 2015-30.04. 2016
Titlul Când viața cotidiana devine patrimoniu UNESCO. Scanarea, restaurarea digitală și contextualizarea artefactelor dacice din Munții Orăștiei
Solicitant Universitatea Tehnică din Cluj – Napoca
Coordonator proiect din partea UBB Conf. dr. Gelu FLOREA