United Networks – Inițiativă integrată pentru incluziunea socială a comunităților marginalizate

Program de finanţare RO10 Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale
Apel “COERENT”
Perioada de implementare 01.05.2015-31.01.2017
Titlul United Networks – Inițiativă integrată pentru incluziunea socială  a comunităților marginalizate
Solicitant Organizaţia Fundaţia Caritas Asistenţă Socială
Coordonator proiect din partea UBB Lect. dr. Cristina RAȚ