Ghid metodologic de monitorizare a antibioticelor și a rezistenței antimicrobiene în mediu ca instrument suport pentru îmbunătățirea managementului calității apelor de suprafață și a pânzei freatice EnviroAMR

Program de finanţare RO04 Reducerea substanțelor periculoase
Titlul Ghid metodologic de monitorizare a antibioticelor și a rezistenței antimicrobiene în mediu ca instrument suport pentru îmbunătățirea managementului calității apelor de suprafață și a pânzei freatice EnviroAMR
Solicitant Institutul de Cercetări Biologice Cluj-Napoca
Coordonator proiect din partea UBB Conf. dr. Anca KEUL