POSDRU/156/1.2/G/133202 – Armonizare prin inovare în evaluarea cunoștiințelor în domeniul de studii contabilitate

Program de finanţare POS DRU
Axa prioritară

AP 1 Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere

Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea

DMI 1.2 Calitate în învăţământul superior

Cod proiect

POSDRU/156/1.2/G/133202

Perioada de implementare 12.05.2014 – 11.11.2015
Titlul Armonizare prin inovare în evaluarea cunoștiințelor în domeniul de studii contabilitate
Coordonator proiect din partea UBB Conf. dr. Răzvan MUSTAȚĂ