POSDRU/156/1.2/G/136845 – Dezvoltarea spiritului antreprenorial şi competenţe profesionale sporite pentru studenții Universității Babeș-Bolyai

Program de finanţare POS DRU
Axa prioritară

AP 1 Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere

Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea

DMI 1.2 Calitate în învăţământul superior

Cod proiect

POSDRU/156/1.2/G/136845

Perioada de implementare 19.05.2014 – 18.11.2015
Titlul Dezvoltarea spiritului antreprenorial şi competenţe profesionale sporite pentru studenții Universității Babeș-Bolyai
Solicitant Asociația City Audit
Coordonator proiect din partea UBB Conf. dr. Ioan HOSU