POSDRU/159/1.5/G/132400 – Tineri cercetători de succes – dezvoltare profesională în context interdisciplinar şi internaţional

Program de finanţare POS DRU
Axa prioritară

AP 1 Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere

Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea

DMI 1.5 Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării

Cod proiect

POSDRU/159/1.5/G/132400

Perioada de implementare 08.04.2014 – 15.12.2015
Titlul Tineri cercetători de succes – dezvoltare profesională în context interdisciplinar şi internaţional
Director proiect Prof. dr. Rudolf GRAF
Manager proiect Gabriela CRIŞAN