POSDRU/159/1.5/G/142115 – Performanţă şi excelenţă în cercetarea doctorală şi postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice în România

Program de finanţare POS DRU
Axa prioritară

AP 1 Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere

Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea

DMI 1.5 Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării

Cod proiect

POSDRU/159/1.5/G/142115

Perioada de implementare 08.04.2014 – 07.10.2015
Titlul Performanţă şi excelenţă în cercetarea doctorală şi postdoctorală în domeniul ştiinţelor economice în România
Solicitant ASE Bucureşti
Coordonator proiect din partea UBB Prof. dr. Mihaela LUŢAŞ