POSDRU/156/1.2/G/134774 – Îmbunătăţirea interacţiunii universităţii cu mediul de afaceri

Program de finanţare POS DRU
Axa prioritară

AP 1 Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere

Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea

DMI 1.2 Calitate în învăţământul superior

Cod proiect

POSDRU/156/1.2/G/134774

Perioada de implementare 14.05.2014 – 30.11.2015
Titlul

Îmbunătăţirea interacţiunii universităţii cu mediul de afaceri

Coordonator proiect Prof. dr. Dan-Tudor LAZĂR
Manager proiect Conf. dr. Vincenţiu VEREŞ
Informaţii proiect Invitaţie conferinţă de lansare