POSDRU/159/1.5/G/140863 – Cercetatori competitivi pe plan european in domeniul stiintelor umaniste si socio-economice. Retea de cercetare multiregionala (CCPE)

Program de finanţare POS DRU
Axa prioritară

AP 1 Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere

Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea

DMI 1.5 Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării

Cod proiect

POSDRU/159/1.5/G/140863

Perioada de implementare 08.04.2014 – 07.12.2015
Titlul

Cercetatori competitivi pe plan european in domeniul stiintelor umaniste si socio-economice. Retea de cercetare multiregionala (CCPE)

Solicitant  Univ. de Vest, Timişoara
Coordonator proiect din partea UBB  Prof. dr. Ioan BOLOVAN