POCU 124146 – Cercetare doctorală și postdoctorală de calitate, inovativă și relevantă pentru piața muncii

Program de finanţare POCU
Axa prioritară

AP 6 Educație și competențe

Apel

Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat

Cod SMIS

124146

Perioada de implementare 23.05.2019-22.05.2022
Titlul Cercetare doctorală și postdoctorală de calitate, inovativă și relevantă pentru piața muncii
Manager proiect Teodor HODOR
Director științific
Prof. dr. Rudolf GRAF