POCU 123886 – Antreprenoriat pentru inovare prin cercetare doctorală și postdoctorală

Program de finanţare POCU
Axa prioritară

AP 6 Educație și competențe

Apel

Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat

Cod SMIS

123886

Perioada de implementare 23.05.2019-22.05.2022
Titlul Antreprenoriat pentru inovare prin cercetare doctorală și postdoctorală
Manager proiect Gabriela CRIȘAN
Director științific
Prof. dr. Daniel DAVID