POCU 123793 – Cercetător, viitor antreprenor-Noua Generație

Program de finanţare POCU
Axa prioritară

AP 6 Educație și competențe

Apel

Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat

Cod SMIS

123793

Perioada de implementare 23.05.2019-22.05.2022
Titlul Cercetător, viitor antreprenor-Noua Generație
Manager proiect Prof. dr. Ioan HOSU