POCU 124662 – Antreprenor UBB!

Program de finanţare POCU
Axa prioritară

AP 6 Educație și competențe

Apel

Bursa student antreprenor – măsură activă pentru creșterea participării studenților din categorii vulnerabile la programe de studii de licență

Cod SMIS

124662

Perioada de implementare 23.05.2019-11.11.2022
Titlul Antreprenor UBB!
Manager proiect Lect. dr. Alin MIHĂILĂ