CIP-Calitate și interdisciplinaritate în practica studenților UBB în managementul cultural

Program de finanţare POCU
Axa prioritară

AP 6 Educație și competențe

Apel

Stagii de practică pentru studenți

Cod SMIS

132253

Perioada de implementare 18.09.2020-17.09.2022
Titlul CIP-Calitate și interdisciplinaritate în practica studenților UBB în managementul cultural
Manager proiect Conf. dr. Adrian CORPĂDEAN