POCU 127834 – Comunitatea VeDe

Program de finanţare POCU
Axa prioritară

AP 4 Incluziunea socială și comnbaterea sărăciei

Apel

Servicii sociale pentru victimele violenței domestice

Cod SMIS

127834

Perioada de implementare 14.10.2019-13.01.2022
Titlul Comunitatea VeDe
Coordonator proiect din partea UBB TONK Gabriella