28.04.2015 – Anunț publicare ghiduri POSDRU.

Ministerul Fondurilor Europene – AM POSDRU a publicat Ghidul Solicitantului-Condiții Generale 2015 și a lansat următoarele cereri de propuneri de proiecte (CPP):
– CPP nr.187 „Sprijin pentru doctoranzi”, finanțată din DMI 1.5 „Programe doctorale si post-doctorale în sprijinul cercetarii”;

– CPP nr.188 „Oportunități integrate de diminuare a părăsirii timpurii a școlii”, finanțată din DMI 2.2 “Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii”.

AMPOSDRU va informa data publicării în Monitorul Oficial a Ghidurilor Solicitantului-Condiții Specifice și data închiderii sistemului informatic.