28.05.2015 – Anunț privind rezultatul procedurii de soluționare a contestațiilor depuse de candidații declarați respinși în urma procesului de selecție a membrilor comitetului de monitorizare pentru POCU 2014-2020.

Ministerul Fondurilor Europene a făcut public rezultatul obținut ca urmare a analizei și soluționării contestațiilor depuse de candidații declarați respinși în urma procesului de selecție a membrilor Comitetului de Monitorizare pentru POCU 2014-2020.

Lista finală a candidaților declarați admiși/respinși ca urmare a selecției membrilor CM POCU 2014-2020 este disponibilă aici.