04.05.2015 – Anunț publicare ghid POSDRU!

Ministerul Fondurilor Europene – AM POSDRU a lansat cererea de propuneri de proiecte nr. 189 „Stagii de practică pentru studenți”, finanțată din DMI 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”.

AMPOSDRU va informa data publicării în Monitorul Oficial a Ghidului Solicitantului Condiții Specifice și data închiderii sistemului informatic ActionWeb.