11.11.2015 – Clarificări Instrucțiune AMPOSDRU nr. 113.

Ministerul Fondurilor Europene – Direcţia Generală Programe Capital Uman a publicat o serie de clarificări cu privire la aplicarea Instrucţiunii nr. 113/04.11.2015 privind procesul ce trebuie urmat de către beneficiarii proiectelor finanțate prin POSDRU ale căror proiecte se finalizează în luna decembrie 2015, conform prevederilor Art. 56 din Regulamentul CE nr. 1083/2006, în vederea solicitării sumelor din cererea de lichidare a plăților pentru proiect.