SMIS – CNSR 36404 – Evaluarea stării de conservare a biodiversităţii şi geodiversităţii din cadrul sitului Platoul Vaşcău (ROSCI020), în vederea elaborării planului de management conservativ şi durabil specific siturilor Natura 2000

Program de finanţare POS Mediu Axa prioritară AP 4 Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii Cod proiect SMIS – CNSR 36404 Perioada de implementare 01.08.2012-30.06.2016 Titlul Evaluarea stării de conservare a biodiversităţii şi geodiversităţii din cadrul sitului Platoul …

SMIS – CNSR 36430 – Evaluarea stării de conservare a biodiversităţii şi geodiversităţii din cadrul sitului Ţinutul Pădurenilor (ROSCI0250), în vederea elaborării planului de management conservativ şi durabil specific siturilor Natura 2000

Program de finanţare POS Mediu Axa prioritară AP 4 Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturi Cod proiect SMIS – CNSR 36430 Perioada de implementare 17.08.2012-30.06.2016 Titlul Evaluarea stării de conservare a  biodiversităţii şi geodiversităţii din cadrul sitului Ţinutul …