POSDRU/109/2.1/G/81440 – Programul de Practică Profesională Ab ACADEMIA ad ADVOCATUM

Program de finanţare POSDRU Axa prioritară AP 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 2.1 Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Cod proiect POSDRU/109/2.1/G/81440 Perioada de implementare 03.01.2012 – 31.12.2013 Titlul Programul …

POSDRU/109/2.1/G/82553 – Distribuţia în actualitate prin simulare de firmă cu suport IT pentru sisteme moderne de automatizare a forţei de vânzări

Program de finanţare POSDRU Axa prioritară AP 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 2.1 Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Cod proiect POSDRU/109/2.1/G/82553 Perioada de implementare 03.01.2012 – 31.12.2013 Titlul Distribuţia …

POSDRU/109/2.1/G/82154 – Viitorul Trecutului – program de practică pentru studenţi

Program de finanţare POSDRU Axa prioritară AP 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 2.1 Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Cod proiect POSDRU/109/2.1/G/82154 Perioada de implementare 03.01.2012 – 31.12.2013 Titlul Viitorul …

POSDRU/109/2.1/G/82039 – PR.A.C.T.I.C.A. I.N.CE.PE. – ProgrAmul Cursurilor pentru sTudeţI în sCopul Angajării sau demarărIi uNei afaCEri Personale

Program de finanţare POSDRU Axa prioritară AP 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 2.1 Tranziţia de la şcoală la viaţa activă Cod proiect POSDRU/109/2.1/G/82039       Perioada de implementare 01.02.2012 – 31.01.2014 Titlul PR.A.C.T.I.C.A. …

POSDRU/91/2.2/S/59988 – Dezvoltarea emoţională şi socială armonioasă a copiilor preşcolari care provin din medii dezavantajate în scopul prevenirii fenomenului de părăsire timpurie a şcolii

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 2.2 Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii Cod proiect POSDRU/91/2.2/S/59988 Perioada de implementare 02.08.2010 – 01.08.2013 Titlul …

POSDRU/104/5.1/G/78225 – Fereastra spre ocuparea forţei de muncă cu studii superioare

Program de finanţare POS DRU Axa prioritară AP 5 Promovarea măsurilor active de ocupare Domeniul major de intervenţie/ Operaţiunea DMI 5.1 Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare Cod proiect POSDRU/104/5.1/G/78225 Perioada de implementare 01.11.2010 – 31.10.2012 Titlul Fereastra spre ocuparea forţei …

SMIS – CNSR 36404 – Evaluarea stării de conservare a biodiversităţii şi geodiversităţii din cadrul sitului Platoul Vaşcău (ROSCI020), în vederea elaborării planului de management conservativ şi durabil specific siturilor Natura 2000

Program de finanţare POS Mediu Axa prioritară AP 4 Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii Cod proiect SMIS – CNSR 36404 Perioada de implementare 01.08.2012-30.06.2016 Titlul Evaluarea stării de conservare a biodiversităţii şi geodiversităţii din cadrul sitului Platoul …

SMIS – CNSR 36430 – Evaluarea stării de conservare a biodiversităţii şi geodiversităţii din cadrul sitului Ţinutul Pădurenilor (ROSCI0250), în vederea elaborării planului de management conservativ şi durabil specific siturilor Natura 2000

Program de finanţare POS Mediu Axa prioritară AP 4 Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturi Cod proiect SMIS – CNSR 36430 Perioada de implementare 17.08.2012-30.06.2016 Titlul Evaluarea stării de conservare a  biodiversităţii şi geodiversităţii din cadrul sitului Ţinutul …