SMIS – CNSR 36404 – Evaluarea stării de conservare a biodiversităţii şi geodiversităţii din cadrul sitului Platoul Vaşcău (ROSCI020), în vederea elaborării planului de management conservativ şi durabil specific siturilor Natura 2000

Program de finanţare POS Mediu
Axa prioritară AP 4 Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii
Cod proiect SMIS – CNSR 36404
Perioada de implementare 01.08.2012-30.06.2016
Titlul Evaluarea stării de conservare a biodiversităţii şi geodiversităţii din cadrul sitului Platoul Vaşcău (ROSCI020), în vederea elaborării planului de management conservativ şi durabil specific siturilor Natura 2000
Director de proiect Nicolae HODOR
Website-ul proiectului http://centre.ubbcluj.ro/georisc/PROIECTE/Vascau/vascau.htm