SMIS – CNSR 42796 – Evaluarea stării de conservare a biodiversităţii din cadrul sitului Bârsău-Şomcuta (ROSCI 0275) în vederea elaborării planului de management specific siturilor Natura 2000

 

Program de finanţare POS Mediu
Axa prioritară AP 4 Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii
Cod proiect SMIS – CNSR 42796 
Perioada de implementare 01.07.2013 – 30.06.2016
 Titlul  Evaluarea stării de conservare a biodiversităţii din cadrul sitului Bârsău-Şomcuta (ROSCI 0275) în vederea elaborării planului de management specific siturilor Natura 2000
Director de proiect Ionela Gavrilă
Website-ul proiectului http://centre.ubbcluj.ro/georisc/PROIECTE/Somcuta/Barsau_Somcuta.htm