SMIS – CNSR 43207 – Elaborarea Planului de Management al sitului Natura 2000 ROSCI 0322 Muntele Şes

Program de finanţare POS Mediu
Axa prioritară AP 4 Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii
Cod proiect SMIS – CNSR 43207
Perioada de implementare 01.07.20123 – 30.06.2016
 Titlul  Elaborarea Planului de Management al sitului Natura 2000 ROSCI 0322 Muntele Şes
 Director de proiect prof. dr. Sorin FILIPESCU
 Informații proiect Plan Management Muntele Șes

Claudia BELDEAN – beldean_claudia@yahoo.com